Tiêu chí hoạt động


     Hoạt động của chúng tôi luôn dựa trên 7 tiêu chí cơ bản sau đây:
 
        -    Lấy chất lượng và hiệu quả làm cam kết cao nhất
        -    Lấy tri thức và sự sáng tạo làm nền tảng vững chắc nhất
        -    Lấy trách nhiệm, hợp tác và sự đãi ngộ làm phương châm hoạt động
        -    Lấy sự thịnh vượng của khách hàng làm mục tiêu lâu dài
        -    Lấy sự say mê, khác biệt và vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh
        -    Lấy mục tiêu, lợi ích của khách hàng làm khởi sự cho mọi hoạt động
        -    Lấy sự tin tưởng của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu của Hà Phát


    Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách hàng!

 


  • Kinh Doanh 1
    096.757.8288
  • Kinh Doanh 2
    091.268.0045
  • Kinh Doanh 3
    096.696.5442