Ký hiệu Dây Curoa thang

Ký hiệu Dây Curoa thang

 
     Tùy theo hãng và tiêu chuẩn áp dụng. Không kể tên hãng, về cơ bản có 2 phần: Chữ + Số.
Ví dụ A62, B67, C80...

     * Phần chữ: là phân loại theo chiều rộng và chiều dày của dây đai

     * Phần số: thể hiện chu vi đai (còn gọi là chiều dài đai). Chiều dài đai có thể tính theo vòng trong, vòng ngoài hoặc vòng trung bình. Đa số các hãng lấy theo vòng trong. Đơn vị tính luôn luôn là Inch, bất kể tiêu chuẩn nào.

Ví dụ :

    Optibelt VB : B40, ở đây được hiểu là Dây đai thang loại B nhãn hiệu Optibelt. B40 nghĩa là chu vi trong của đây đai là 40 inches hay 40x25.4=1016mm 

     Dây đai có ký hiệu B75 sẽ có:

          - Bề rộng đai = 17mm (hoặc 21/32")- Chiều dài dây đai = 75"
Vòng bivong bibạc đạnbac dandây curoaday curoavòng bi cầuvòng bi kỹ thuậtvong bi cauvong bi ky thuat
Vòng bi NFVong bi NFVong bi N.FVòng bi Gối đỡGối đỡ Vòng biVòng bi GốiBi gối

  • Kinh Doanh 1
    096.757.8288
  • Kinh Doanh 2
    091.268.0045
  • Kinh Doanh 3
    096.696.5442